Neurolog a otępienie

Neurologia –  to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami  ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego . Neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi, a niektóre choroby   min. schorzenia otępienne są domeną zarówno neurologa jak i psychiatry.

Rola neurologa w procesie diagnostyczno- terapeutycznym schorzeń otępiennych polega na przeprowadzeniu:

 • Badania neurologicznego niezbędnego do diagnostyki różnicowej zaburzeń funkcji poznawczych , ponieważ istniej wiele schorzeń układu nerwowego, prowadzących do osłabienia pamięci. Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia- stanowi w zależności od wieku  do ok. 60 % przypadków , ale 40% otępień ma inne podłoże.

Zawsze musimy wykluczyć takie choroby  jak guzy mózgu, krwiaki, wodogłowie i wiele innych , których odpowiednie leczenie może istotnie poprawić  stan chorego.

 • Diagnostyki objawów towarzyszących zaburzeniom pamięci np. zaburzeń świadomości, upadków czy zaburzeń ruchowych ( ruchów mimowolnych). Niekiedy otępieniu towarzyszy padaczka, objawy zespołu parkinsonowskiego  i inne zaburzenia wymagające neurologicznego leczenia.
 • Kontrolowania stanu  chorego i przebiegu choroby.
 • Stosowania leczenia prokognitywnego ( poprawiającego funkcje poznawcze) i innych leków objawowych.

W gabinecie neurologicznym  mogą Państwo szukać pomocy także  w przypadku  wystąpienia:

 • bólu głowy
 • zawrotów głowy
 • bólu kręgosłupa i kończyn
 • osłabienia siły mięśni
 • zaburzeń czucia
 • zaburzeń widzenia
 • napadowych zaburzeń świadomości i napadów drgawkowych
 • trudności w poruszaniu się , w chodzeniu
 • zaburzeń zachowania
 • zaburzeń snu