Aleksandra Kulczak

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, a następnie geriatrii odbywałam w Klinice Chorób Wewnętrznych , Geriatrii i Alergologii we Wrocławiu. Tytuł specjalisty chorób wewnętrznych uzyskałam w 2008 roku, natomiast geriatrii w 2012 r.

Swoje doświadczenia zawodowe z zakresu geriatrii zdobywałam w Klinice Geriatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu i Poradni Geriatrycznej w Nysie. Uczestniczyłam w wielu krajowych konferencjach naukowych i szkoleniach doskonalących zdobytą wiedzę specjalistyczną.