Ewelina Kozłowska

20643766_247637435746285_625242948_n

 

Ewelina Kozłowska

Jestem neurologopedą klinicznym. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu logopedii klinicznej oraz neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę na konferencjach, szkoleniach i kursach dotyczących terapii afazji, dysfagii i chorób neurodegeneracyjnych, m.in. choroby Alzheimera, Parkinsona, otępienia czołowo-skroniowego.

Moje zainteresowania zawodowe związane są przede wszystkim z rehabilitacją pacjentów neurologicznych i geriatrycznych.

Główne obszary zainteresowań:

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy osób dorosłych po przebytych udarach, urazach czaszkowo – mózgowych, wypadkach komunikacyjnych oraz w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych. 

 • diagnoza i terapia afazji
 • diagnoza i terapia zaburzeń dyzartrycznych
 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy w przebiegu chorób neurozwyrodnieniowych,
  w szczególności: choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, otępienia czołowo-skroniowego

 • terapia zaburzeń połykania (dysfagia), m.in. u pacjentów neurologicznych
 • terapia zaburzeń oddychania i fonacji.

Etapy pracy:

 • rozmowa z pacjentem 
(ew. wywiad z rodziną/opiekunami pacjenta)
 • badanie aparatu artykulacyjnego
 • szczegółowa diagnoza logopedyczna

 • przygotowanie indywidualnego programu terapii logopedycznej/neurologopedycznej
 • terapia zaburzeń mowy.