Krzysztof Zabłocki

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalizację w dziedzinie psychiatrii odbywałem pod kierunkiem prof. Jerzego Leszka. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe z zakresu psychiatrii zdobywałem w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu, następnie przez kolejne lata pracowałem w różnorodnych oddziałach szpitala psychiatrycznego, gdzie zajmowałem się przede wszystkim diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych, a do  których należy zaliczyć także te występujące u osób z chorobami otępiennymi. Tytuł specjalisty uzyskałem w 2011 roku.

Od kilku lat udzielam również porad ambulatoryjnych w poradni zdrowia psychicznego. Ponadto współpracuję z sądami jako biegły w zakresie orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego. Uczestniczyłem w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach doskonalących zdobytą wiedzę specjalistyczną.

Występowałem jako prelegent na konferencjach Fundacji Alzheimerowskiej we Wrocławiu oraz na międzynarodowym Kongresie Psychogeriatrycznym we Wrocławiu w 2005 i 2008 roku (Sercowo-naczyniowe czynniki ryzyka otępień, Problemy opiekuńczo-lecznicze w terminalnym stadium choroby Alzheimera).

Nabyłem także dwuletnie doświadczenie jak nauczyciel akademicki i promotor prac dyplomowych w Instytucie Pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. W 2013 roku zostałem zaproszony do osobistej współpracy przez Szpital NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) w Trollhättan w Szwecji. W 2014 roku prowadziłem działalność zawodową w Ośrodku Badawczo-Naukowo-Dydaktycznym Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego w Ścinawie.

Wspólnie z innymi autorami publikowałem artykuły w czasopismach o tematyce otępień na łamach Psychogeriatrii Polskiej, jak również jestem współautorem wraz z prof. Jerzym Leszkiem jednego z rozdziałów w podręczniku poruszającym szeroko problematykę otępienia czołowo-skroniowego (Otępienie czołowo-skroniowe: Zaburzenia psychiczne – rozpoznanie, możliwości oddziaływań terapeutycznych w: Otępienie czołowo-skroniowe. Ujęcie interdyscyplinarne. Redaktorzy naukowi: prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska, prof. dr hab. med. Leszek Bidzan. Wyd.: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012).