Małgorzata Ćwik

Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego, na którym ukończyłam studia magisterskie z zakresu terapii pedagogicznej i doradztwa zawodowego. Dalszą naukę kontynuowałam na kilku kierunkach studiów podyplomowych m.in. na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu uzyskując tytuł logopedy klinicznego i neurologopedy klinicznego z wczesną interwencją logopedyczną oraz na Akademii Wychowania Fizycznego – tytuł oligofrenopedagoga.

Widzę swą pogłębiam uczestnicząc w licznych kursach doskonalących i konferencjach naukowych : „Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz” kurs; „Kiedy mózg pracuje inaczej…- postrzeganie, ruch, emocje, komunikacja” – Międzynarodowa konferencja Naukowo-Szkoleniowa; „Wczesne diagnozowanie i wspieranie rozwoju dzieci z niepowodzeniami szkolnymi” – konferencja; „Teoria i diagnoza dysleksji rozwojowej” kurs; „Neurorozwojowa diagnoza i terapia integracji odruchów dynamicznych i posturalnych” wykład z prof. Swietłaną Masgutową., kurs I stopnia „Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle”, „Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Usprawnianie”, „Karmienie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym”.

W 2013 roku uzyskałam uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej I i II stopnia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w szkole z dziećmi i współpracując z przedszkolami oraz z dorosłymi na oddziale neurologicznym i psychogeriatrycznym. Interesuje mnie stymulacja procesów mowy w chorobach dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych u dzieci i dorosłych. Moja praca jest dla mnie źródłem satysfakcji i radości, wynikającej z obcowania z drugim człowiekiem.