Małgorzata Tylman

Jestem magister pedagogiki o specjalności pedagogika terapeutyczna oraz oligofrenopedagogiem.  Posiadam 14-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, w tym 6-letnie doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami funkcji poznawczych zdobyte w Ośrodku Badawczo–Naukowo–Dydaktycznym Chorób Otępiennych Akademii Medycznej we Wrocławiu. Uczestniczyłam w licznych kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz konferencjach naukowych.

W pracy zawodowej zajmuję się takimi zagadnieniami jak: specjalistyczna pomoc pedagogiczna w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz problemów związanych ze starzeniem się, a także sztuka (plastyka).

Jestem współautorką programów stymulacyjnych dla osób zagrożonych procesem otępiennym i programów terapeutycznych dla osób z otępieniem.