Marzena Zboch

Jestem lekarzem z  22- stażem zawodowym, specjalistą chorób układu nerwowego.

W ostatnich latach szczególnie zajmowałam się diagnostyką i leczeniem  chorób neurozwyrodnieniowych, do  których należą między innymi choroby otępienne ( z najbardziej znaną chorobą Alzheimera) oraz   schorzenia pozapiramidowe ( z najczęstszą chorobą Parkinsona). Moja działalność zawodowa  związana byłą z Ośrodkiem Badawczo- Naukowo- Dydaktycznym Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego w Ścinawie ( tzw. Ośrodek Alzheimerowski), który współtworzyłam,  i w którym przez 6 lat byłam dyrektorem ds. medycznych oraz przez 5 lat  pełniłam funkcję ordynatora Oddz. Neurologicznego.

W ramach realizacji  zainteresowań  problematyką chorób neurozwyrodnieniowych utworzyłam w Ośrodku Alzheimerowski w Ścinawie pierwszy Biobank płynów ustrojowych chorych z otępieniem i pracownię badania biomarkerów choroby Alzheimera.

Pragnąc pogłębić swoją wiedzę na temat rozwoju  najczęstszych otępień   napisałam  obroniłam pracędoktorską pt. Ocena poziomu witaminy B12 , kwasu foliowego, homocysteiny, kwasu metylomalonowego oraz reduktazy metylotertahydrofolianowej  u chorych z otępieniem naczyniowym, mieszanym i typu Alzheimera.  Praca ta wspierana była naukowym grantem promotorskim Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Aby przyczynić się do udoskonalenia metod diagnostycznych i terapeutycznych choroby Alzheimera uczestniczyłam w latach 2012- 2014 w międzynarodowym projekcie BIOMARKAPD w ramach JPND, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego zadaniem było opracowanie standardów badania biomarkerów  choroby Alzheimera i Parkinsona oraz wprowadzenie ich do rutynowej praktyki. Obecnie jako badacz główny zajmuję się badaniami  klinicznymi  , w których testowane są nowe leki przeciwko chorobie  Alzheimera.

Jestem fundatorem i prezesem Dolnośląskiej Fundacji Alzheimerowskiej.

 

Brałam udział w wielu krajowych i zagranicznych wykładach, kursach i szkoleniach.  Organizowałam warsztaty  i prowadziłam wykłady dla lekarzy, którzy zajmują się chorymi z demencja. Wspólnie z  innymi badaczami  publikowaliśmy  zebraną wiedzę  i wyniki  naszych badań.

1.Zboch M. Gwizdak- Siwkowska B , Paweł Tyfel P. Śmigórski K.  Serafin J. „ Niedobór witaminy B12 jako czynnik rozwoju procesu otępiennego. Medycyna Rodzinna 2010;1:14-19.

2. Zboch M. Paweł Tyfel P.,Śmigórski K.  Serafin J.„ Niedobór witaminy B12 a sprawność poznawcza pacjentów geriatrycznych z otępieniem. “ Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4):263-267.

3. Zboch M., Leszek J.  “Znaczenie biomarkerów we wczesnej diagnostyce choroby Alzhaimera.” Psychogeriatria Polska 2010:7(1):29-37.

4. Zboch M., Leszek J. „Znaczenie niedoboru kwasu foliowego w patogenezie otępień: typu alzheimerowskiego, naczyniopochodnego i mieszanego” Merkiusz Lekarski 2013: T35 (28):205-209.

5. Barbara Mroczko, Magdalena Groblewska, Marzena Zboch,  Agnieszka Kulczyńska, Olga M. Koper,, Maciej Szmitkowski , Johannes Kornhüber, Piotr Lewczuk.  “Concentrations of selected matrix metalloproteinases (MMPs) and tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs) in the cerebrospinal fluid of patients with Alzheimer’s disease.” Journal of Alzheimer’s Disease.2014; 40: 351–357

6. Izabela Winkel, Piotr Lewczuk, Marzena Zboch, Agnieszka Żelwetro ” Wzrokowy wariant choroby Alzheimera (posterior cortical atrophy). Polski Przegląd Neurologiczny, 2014, tom 10, nr 1  ISSN 1734–5251

7. Barbara Mroczko, Magdalena Groblewska, Marzena Zboch, Paweł Muszynski, Agata Zajkowska, Renata Borawska, Maciej Szmitkowski, Piotr Lewczuk

Evaluation of Visinin-Like Protein 1 Concentrations in the Cerebrospinal Fluid of Patients with Mild Cognitive Impairment as a Dynamic Biomarker of Alzheimer’s Disease. Journal of Alzheimer’s Disease 10.3233/JAD-141050 IOS Press