Patrycja Żur

dsc_6315-1

Studentka 5 roku Psychologii o profilu klinicznym na Uniwersytecie SWPS. Obecnie pracuje we Wrocławskim Centrum Alzheimerowskim na stanowisku koordynatora badań klinicznych w chorobie Alzheimera, dzięki czemu uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczo-naukowych dotyczących AD. Jako stażystka w WCA bierze udział w przesiewowych badaniach pamięci osób starszych, prowadzi wywiady z seniorami i ich opiekunami.  Współpracuje także z Dolnośląską Fundacją Alzheimerowską w zakresie realizacji projektów na rzecz poprawy jakości życia osób starszych.