Choroba Alzheimera – co to jest?

Choroba Alzheimera jest przewlekłą, postępującą chorobą zwyrodnieniową ośrodkowego układu nerwowego- najczęstsza przyczyną otępienia ( stanowi około 50% przypadków demencji po 65 r.ż.).

Jej obraz kliniczny zależy od zaawansowania choroby ale może także różnić się u poszczególnych osób.

Choroba Alzheimera charakteryzuje się długotrwałym okresem bezobjawowym. Nieprawidłowości patologiczne w mózgowiu pojawiają się ok. 10-20 lat przed objawami zaburzeń funkcji poznawczych i znacznym ubytkiem neuronów. Początkowo występują subiektywne zaburzenia pamięci, potem łagodne zaburzenia funkcji poznawczych z następnie rozwija się otępienie.  Największemu zaburzeniu ulega świeża pamięć deklaratywna, umożliwiająca uczenie się nowych faktów, następnie pamięć epizodyczna; pojawiają się trudności w ocenie sytuacji, w planowaniu, zaburzenia orientacji wzrokowo-przestrzennej oraz mowy ( afatyczne), praksji i gnozji. Zaburzenia funkcji poznawczych i wykonawczych stopniowo narastają. W późniejszych etapach wzrasta napięcie mięśni typu pozapiramidowego oraz utrata kontroli nad zwieraczami i mogą pojawić się napady padaczkowe . Chory traci zdolność do wykonywania wszystkich czynności i traci kontakt z otoczeniem.

U pacjentów z chorobą Alzheimera a szczególnie często w zaawansowanych fazach rozwoju choroby rozwijają się objawy psychopatologiczne w postaci :

  • objawów psychotycznych ( omamy, urojenia),
  • zaburzeń emocjonalnych ( depresja, mania, dysforia, zaburzenia lękowe),
  • pobudzenia, agresji,
  • nieprawidłowych zachowań ruchowych (np.: wędrowanie),
  • zaburzenia snu,
  • zmiany osobowości ( apatia, odhamowanie).