O nas

Wrocławskie Centrum Alzheimerowskie (WCA) zostało utworzone celem zapewnienia specjalistycznej i holistycznej opieki dla osób z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami otępiennymi. Wyspecjalizowany i doświadczony zespół diagnostyczno- terapeutyczny złożony z lekarzy ( psychiatra, neurolog, geriatra), psychologa, terapeuty- pedagoga i neurologopedy klinicznego i dietetyka klinicznego może zapewnić : dokładną diagnostykę chorym i zaproponować odpowiednie leczenie farmakologiczne, psychoterapię, wsparcie psychologiczne, dietę, terapię zaburzeń mowy oraz stymulację funkcji poznawczych.WCA jest również ośrodkiem badań klinicznych ,w którym prowadzone są programy lekowe przeciwko chorobie Alzheimera. Naszą misją jest zapewnienie osobom starszym opieki medycznej na najwyższym poziomie. Osoby ujawniające zaburzenia poznawcze wymagają odpowiedniego podejścia, zrozumienia i czasu. Nasi specjaliści mają czas dla starszych osób, potrafią ich słuchać. Uważamy ,że należy walczyć o jakość życia chorych na każdym etapie choroby.

– Adres dane firmy: NZOZ Wrocławskie Centrum Alzheimerowskie, 53-203 Wrocław ,ul. Gen.J. Hallera 190 lokal 2

NIP 8992764910  REGON 361110520

– Dane kontaktowe:  tel. 533 260 085 lub 71 3335550

Uwaga! Od 01 grudnia 2016 nasza siedziba mieści się przy ulicy Hallera 190, lokal nr 2 (wejście od chodnika, nie trzeba przechodzić przez bramkę)
Telefon: 533 260 085 lub 71 3335550 e-mail: kontakt@alzheimer.wroclaw.pl

ZOZ