Wrocławskie Centrum Alzheimerowskie zaprasza na szkolenie

Łagodne zaburzenia poznawcze w praktyce klinicznej”

Szkolenie poprowadzi dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek oraz dr n. med. Anna Barczak. Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu w dniach 06-07 października 2017 r. Szkolenie adresowane jest do psychologów, lekarzy oraz studentów zainteresowanych tematyką zaburzeń funkcji poznawczych. Koszt szkolenia: 490 pln, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały edukacyjne, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch w drugim dniu szkolenia. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na adres: kontakt@alzheimer.wroclaw.pl

Zapraszamy! Ilość miejsc ograniczona!

Program szkolenia:

Piątek 06-10-2017, od godziny 14.00 do 19.00, dr n. med. Anna Barczak

Pojęcie łagodnych funkcji poznawczych – 30 min

MCI due to AD” a łagodne zaburzenia poznawcze – 15 min,

Odmienne typy ŁZP – 45 min,

Przerwa

Diagnoza (przesiewowa i neuropsychologiczna) Łzp – 45 minut

Rola oceny funkcjonowania socjalnego -20 minut

Subiektywne zaburzenia poznawcze – 25 minut

Przerwa

ŁZP w atypowych postaciach AD- 45 min

ŁZP a „niepoznawcze” przyczyny skarg – 45 min

Sobota 07-10-2017 ,od godziny 9.00 do 18.00, dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek

Przesiewowa ocena funkcji poznawczych – przegląd metod diagnostycznych (45min.) dr hab.n. O zdr.

Objawy nie-amnestyczne w testach przesiewowych, na co zwrócić uwagę (45 min.)

krótka przerwa

Skala ACE-III jako metoda przesiewowej oceny funkcji poznawczych oraz wstęp do kompleksowego badania neuropsychologicznego(4 x 45min.)

długa przerwa

Wywiad jako cenne źródło hipotez diagnostycznych- dane z badań naukowych i doświadczenia własne (45 min.)

Rozpoznawanie ŁZP w chorobie Parkinsona (PD-MCI) – kontrowersje(45min.)

krótka przerwa

Diagnoza ŁZP u osób o wysokim przedchorobowym potencjale intelektualnym – analiza przypadków.

Podsumowanie.

(2x 45 min.)

Informacje o prowadzących:

dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek

Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Specjalizuje się w diagnozie i terapii pacjentów zaburzeniami poznawczymi i językowymi w przebiegu chorób neurozwyrodnieniowych, ale ma też doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami z ogniskowymi uszkodzeniami OUN.

Jej zainteresowania badawcze i kliniczne koncentrują się wokół zaburzeń językowych i świadomości objawów w chorobach neurozwyrodnieniowych. W ostatnich latach zajmowała się głównie afazją pierwotną postępującą. W swojej pracy klinicznej kładzie nacisk na współpracę z rodziną pacjenta.

Obecnie pracuje w Oddziale Neurologii Szpitala Św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku oraz w Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) w zespole prof. Jarosława Sławka. W latach 2005-2008 była związana z Kliniką Rehabilitacji ACK Szpitala GUMed, gdzie pracowała pod kierunkiem dr hab. n. społ. Dariusza Wieczorka. Odbyła krótki staż kliniczny w Cerebral Function Unit w Greater Manchester Neuroscience Center u Prof. Julie Snowden. W listopadzie 2014 ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe Applied Neuropsychology na University of Glasgow w Szkocji (kierownik studiów: Prof. Jonathan Evans).

Jest współautorką ok. 80 publikacji z zakresu neuropsychologii, większość z nich dotyczy rzadkich zespołów otępiennych.

Laureatka licznych nagród i stypendiów (m.in. stypendium START dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców). W latach 2013/2014 uczestniczyła w projekcie Mentoring Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, podczas którego pracowała pod kierunkiem Prof. Julie Snowden. Członek International Neuropsychological Society, European Huntington’s Disease Network, World Federation of Neurology Research Group on Aphasia, Dementia & Cognitive Disorders, Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na GUMed z zakresu psychologii poznawczej oraz neuropsychologii. Od 2010 prowadzi róweniż szkolenia z zakresu neuropsychologii klinicznej dla psychologów, lekarzy i logopedów.

https://www.researchgate.net/profile/Emilia_Sitek

Dr n. med. Anna Barczak

Neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej. Od 2001 roku zajmuje się neuropsychologiczną diagnostyką chorób neurozwyrodnieniowych w Oddziale Alzheimerowskim Szpitala MSWiA w Warszawie, kierowanym przez prof. Marię Barcikowską. Pracuje również na stanowisku adiunkta w Zespole Kliniczno-Badawczym Chorób Zwyrodnieniowych CUN Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jej głównym obszarem zainteresowań jest choroba Alzheimera, blisko współpracuje z zespołem neurologów, psychiatrów, psychoterapeutów oraz genetyków i neuroradiologów. Jest współautorką ok. 40 publikacji, w tym również rekomendacji rozpoznawania i leczenia otępienia IGERO Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Czynnie uczestniczy w międzynarodowych i krajowych konferencjach poświęconych chorobom otępiennym. Zajmuje się szkoleniem lekarzy i psychologów w zakresie diagnostyki neuropsychologicznej chorób otępiennych, prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów English Division Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, szkoli psychologów w ramach specjalizacji klinicznej, pełniąc również funkcje kierownika specjalizacji. Członek PTA, Sekcji Alzheimerowskiej PTN, współpracuje z Warszawskim Stowarzyszeniem Alzheimerowskim.

Share This