Badania kliniczne

ct

Czym są badania kliniczne?

Choć postęp w medycynie jest bardzo dynamiczny a naukowcy nie ustają w poszukiwaniach nowych terapii, wiele chorób wciąż stanowi wyzwanie. Postęp w poszukiwaniu nowych leków i programów terapeutycznych jest szczególnie ważny i oczekiwany w odniesieniu do chorób nieuleczalnych. Taką chorobą jest choroba Alzheimera. Wrocławskie Centrum Alzheimerowskie jest ośrodkiem badań klinicznych, a nasi specjaliści posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań w chorobie Alzheimera. Badania kliniczne prowadzi się w celu potwierdzenia skuteczności oraz bezpieczeństwa nowych leków. Badania odbywają się według ściśle ustalonych procedur a nad bezpieczeństwem pacjentów stale czuwają doświadczeni lekarze.
Badanie kliniczne prowadzone jest zgodnie z protokołem badania, który jest zawsze zatwierdzany przez polską Komisję Bioetyczną oraz Ministerstwo Zdrowia. Nasi badacze posiadają certyfikaty GCP (Good Clinical Practice) – Dobrej Praktyki Klinicznej i wszystkie procedury wykonywane są według najwyższych standardów współczesnej medycyny. Nad poprawnością procedur w ośrodku czuwają zawsze zewnętrzni monitorzy, którzy stale nadzorują przebieg badań.
Udział w badaniu klinicznym jest zawsze bezpłatny a pacjent uzyskuje zwrot kosztów dojazdu do ośrodka. Pacjent ma możliwość wycofania się z badania na każdym jego etapie z dowolnych powodów. Specjaliści zatrudnieni w ośrodku udzielą wszelkich dodatkowych informacji na temat badań klinicznych.

Jakie są korzyści udziału w badaniu klinicznym?
1. Pacjent zostaje objęty bezpłatną i profesjonalną opieką medyczną. Uzyskuje dostęp do nowoczesnych badań diagnostycznych często niedostępnych w systemie powszechnej służby zdrowia
2. Pacjent ma szansę na dostęp do nowoczesnej terapii niedostępnej jeszcze na rynku
3. Regularne i szczegółowe badania stanu zdrowia
4. Zwrot kosztów dojazdu na wizyty
5. Poprzez udział w badaniu pacjent przyczynia się do rozwoju medycyny i walki z nieuleczalną chorobą

Kto może wziąć udział w badaniu klinicznym?
Badania kliniczne prowadzone w naszym ośrodku to badania naukowe przeznaczone dla mężczyzn
i kobiet, którzy mogą cierpieć na chorobę Alzheimera we wczesnym stadium. Kwalifikacji do udziału
w badaniu dokonują nasi specjaliści. Udział w badaniu wiąże się z koniecznością regularnych wizyt
w ośrodku oraz posiadaniem partnera/opiekuna ,który będzie mógł uczestniczyć w wizytach
z pacjentem, może to być współmałżonek, przyjaciel lub krewny. Nie każdy, kto zechce wziąć udział w badaniu, będzie mógł to zrobić. Należy spełnić wiele kryteriów kwalifikacyjnych.

Jakie mogą być skutki uboczne?
Tak, jak w przypadku wszystkich leków, istnieje możliwość wystąpienia skutków ubocznych. Pracownicy naszego ośrodka badawczego omawiają z pacjentami wszystkie znane skutki uboczne
i zagrożenia, zanim pacjent zdecyduje, czy chce brać udział w badaniu. Lekarz prowadzący badanie
i zespół badawczy będą monitorować stan zdrowia uczestnika w okresie udziału w badaniu i omówią z nim wszelkie obawy.
Jeśli podczas badania wystąpią u pacjenta skutki uboczne i/lub niedogodności, może on skontaktować się z lekarzem prowadzącym badanie w dowolnym momencie i omówić z nim najlepszy sposób leczenia, w tym być może zaprzestanie przyjmowania badanego leku eksperymentalnego.

Jak wziąć udział w badaniu?
Osoby chorujące na chorobę Alzheimera we wczesnym stadium lub podejrzewające u siebie występowanie choroby Alzheimera mogą kontaktować się z naszym ośrodkiem telefonicznie:
533 260 085 lub poprzez e-mail: kontakt@alzheimer.wroclaw.pl