Diagnostyka choroby Alzheimera – na czym polega?

Diagnostyka choroby Alzheimera wymaga wykonania obszernej diagnostyki, nie jest możliwa w czasie jednej, krótkiej wizyty lekarskiej!

Obecnie obowiązują kryteria diagnostyczne rozpoznania choroby Alzheimera wg ICD-10

A. Spełnione kryteria ogólne dla otępienia

B. Brak dowodów z wywiadu, badania fizykalnego lub badań dodatkowych wskazujących na jakąkolwiek inną przyczynę otępienia ( np. chorobę naczyniową mózgu, zakażenia wirusem

HIV, chorobę Parkinsona, chorobę Huntingtona, wodogłowie normotensyjne), chorobę układową ( np. niedoczynność tarczycy, niedobór witaminy B12 lub kwasu foliowego, hiperkalcemia), nadużywanie alkoholu lub leków.

Aby rozpoznać chorobę Alzheimera należy przeprowadzić następujące badania diagnostyczne:

  1. Rozpoznanie otępienia
  • dokładny wywiad zebrany od pacjenta i jego opiekuna dotyczący wszystkich czynników mogących wpływać na funkcjonowanie poznawcze i zmian w funkcjonowaniu codziennym chorego
  • badanie neuropsychologiczne pozwalające rozpoznać rodzaj deficytów poznawczych oraz ich stopnia zaawansowania

B. Wykluczenie innych przyczyn otępienia

  • Konsultacja neurologiczna odgrywa istotną rolę w diagnostyce różnicowej otępień np. guzów i krwiaków mózgu ,wodogłowia, udarów i innych schorzeń neurologicznych.
  • Konsultacja psychiatryczna umożliwia wykluczenie zaburzeń psychicznych np. głębokiej depresji, psychozy), zaburzeń świadomości, które uniemożliwiłyby postawienie rozpoznania danego otępienia oraz określenia jego poziomu.
  • Konsultacja internistyczna potrzebna jest do wykluczenia schorzeń somatycznych np. chorób nowotworowe, zaburzeń endokrynologicznych, zapalnych oraz niewydolności układu krążeniowego, oddechowego czy moczowego).
  • Badania laboratoryjne – konieczne do rozpoznania ewentualnych schorzeń ogólnoustrojowych mogących mieć wpływ na rozpoznanie otępienia lub na dobór leczenia farmakologicznego
  • Badania MRI lub TK mózgowia- pozwalają na:

-wykrycie zmian ogniskowych mózgu np. guzów czy zmian naczyniopochodnych

-wykazują zanik mózgu , którego lokalizacja może naprowadzić na określone rozpoznanie np. choroby Alzheimera lub otępienia czołowo- skroniowego.

  • Badanie biomarkerów pozwalają na rozpoznanie AD poprzez potwierdzenie biochemicznego , neurozwyrodnieniowego procesu alzheimerowskiego, toczącego się w mózgowiu .