Usługi i cennik

Ze względu na konieczność wykonania złożonej , całościowej diagnostyki u chorego z zaburzeniami funkcji poznawczych proponujemy przeprowadzenie jej na 2 sposoby:

  1. Rozłożenie diagnostyki w czasie i umawianie się na klika wizyt do poszczególnych specjalistów.

  2. Wykonanie kompleksowej diagnostyki w ciągu jednego dnia.

Szczegółowe informacje dostępne w punkcie informacyjno- rejestracyjnym.

  • Poradnia Psychiatryczna

– konsultacja psychiatryczna diagnostyczna- 200 zł

– konsultacja psychiatryczna kontrolna, terapeutyczna- 150 zł

  • Poradnia Neurologiczna

– konsultacja neurologiczna diagnostyczna – 200 zł

– konsultacja neurologiczna kontrolna, terapeutyczna- 150 zł

-punkcja lędźwiowa z badaniem biomarkerów choroby Alzheimera – 1600 zł

  • Poradnia Psychologiczna

-badanie neuropsychologiczne – 300zł

-konsultacja psychologiczna – 200 zł

-psychoterapia sesja– 150 zł

-opinia psychologiczna – 300 zł

  • Poradnia Geriatryczna

– konsultacja geriatryczna diagnostyczna – 200 zł

– konsultacja geriatryczna kontrolna, terapeutyczna- 150 zł

  • Poradnia Neurologopedyczna

-diagnostyka neurologopedyczna dorosłych- 100 zł

-terapia neurologopedyczna dorosłych 30 min- 70 zł

  • Pracownia Terapii Funkcji Poznawczych

Zajęcia stymulacji poznawczej w grupach 4 osobowych (grupy pacjentów z podobnymi możliwościami i potrzebami poznawczymi).

1 lub 2 godzinne bloki- koszt 60 zł od osoby za godzinę.

  • Poradnia dietetyczna

1. Pierwsza konsultacja dietetyczna (analiza składu ciała, pomiar ciśnienia tętniczego, weryfikacja wyników badań, zalecenia żywieniowe) – (60 min) – 140zł

2. Konsultacja dietetyczna – kolejna lub dla opiekuna osoby chorej – (50 min) – 120zł

3. Konsultacja przez skype – (50 min) – 120zł

4. Zakupy z dietetykiem – 150zł

5. Konsultacja psychologiczna i dietetyczna (metody psychologiczne we wprowadzaniu zmian żywieniowych) – 90 min – 250zł

6. Przygotowanie planu żywieniowego (zalecenia dietetyczne, analiza interakcji pożywienia z przyjmowanymi lekami i suplementami diety, jadłospis indywidualny, lista zakupów, przepisy) – cena ustalana indywidualnie