Zaburzenia pamięci

Zaburzenia pamięci występują w różnego typu schorzeniach, jednak najczęściej sugerują patologię ośrodkowego układu nerwowego. Dysfunkcje pamięci pojawiają się najczęściej
u osób w podeszłym wieku i wraz z pogorszeniem się innych funkcji poznawczych są objawem rozwijającego się zespołu otępiennego.

Co ważne, subiektywnie odczuwane osłabienie pamięci nie jest jednoznaczne z występowaniem otępienia. Pamięć, podobnie jak inne funkcje poznawcze u człowieka, może pogarszać się wraz z wiekiem i być przejawem fizjologicznego starzenia się mózgu. Zaburzenia pamięci mogą być też spowodowane różnymi chorobami przewlekłymi, jak np. cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby nerek czy depresja.

W celu zobiektywizowania subiektywnie odczuwanego osłabienia pamięci konieczne jest przeprowadzenie badania neuropsychologicznego.