Otępienie

Otępienie jest zespołem objawów, spowodowanym chorobą mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym , postępującym, w którym zaburzone są takie funkcje jak pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia się, język i ocena.

Wiele schorzeń przebiega z objawami otępienia :

 • choroby pierwotnie neurozwyrodnieniowe np. choroba Alzheimera, choroba Hundingtona,
 • urazy mózgowia
 • zaburzenia gospodarki wodno- elektrolitowej,
 • zaburzenia funkcji narządów miąższowych np. niewydolność nerek lub wątroby,
 • zaburzenia endokrynologiczne( np. niedoczynność tarczycy),
 • schorzenia hematologiczne,
 • zespoły niedoborowe ( niedobór witaminy B12,niedobór kwasu foliowego)
 • przyczyny jatrogenne ( wywołane stosowanym leczeniem),
 • choroby nowotworowe,
 • choroby układowe (np. toczeń układowy)
 • choroby układu krążenia,
 • zapalenia ośrodkowego układu nerwowego.

Rozpoznanie otępienia może być postawione, jeśli spełnione są następujące warunki:

1.Stwierdza się występowanie zarówno:

a) zaburzeń pamięci jak i

b) zaburzeń innych funkcji poznawczych, które uległy pogorszeniu w stosunku do wcześniejszego wyższego poziomu, w obu przypadkach w stopniu powodującym upośledzenie funkcjonowania w zakresie codziennego życia. Istnienie tych zaburzeń jest udokumentowane rzetelnym wywiadem od osób z najbliższego otoczenia chorego i wynikami badania neuropsychologicznego lub

ilościowymi metodami oceny procesów poznawczych”.

2. Zachowana jest „ świadomość otoczenia” tj. brak przymglenia świadomości przynajmniej przez czas niezbędny dla stwierdzenia występowania zaburzeń funkcji poznawczych.

3. Występuje „spadek emocjonalnej kontroli nad motywacją” albo zmiana zachowań społecznych, przejawiająca się co najmniej jednym z następujących:

a) chwiejność emocjonalna,

b) drażliwość,

c) apatia,

d) prymitywizacja zachowań społecznych

4. Objawy zaburzeń pamięci, jak i innych funkcji poznawczych występują od co najmniej

6 miesięcy.