Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska

Fundacja ma charakter użytku publicznego i prowadzi dzielność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej; nauki, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz spierania inicjatyw społecznych. Fundacja min wspiera działalność Wrocławskiego Centrum Alzheimerowskiego.

Celami Fundacji są:

  1. inicjowanie i wspieranie nowatorskich i rozwiązań w diagnostyce i leczeniu chorób otępiennych
  2. wspomaganie standardowego leczenia i diagnostyki choroby Alzheimera i innych zespołów dementywnych
  3. propagowanie wiedzy na temat profilaktyki chorób otępiennych, diagnostyki i leczenia zespołów otępiennych
  4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym z otępieniem i zagrożonych jego rozwojem
  5. wspieranie rodzin chorych z demencją
  6. współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz

z osobami zajmującymi się badaniami naukowymi, diagnostyką i terapią oraz szkoleniem

w dziedzinie zespołów otępiennych i choroby Alzheimera.

Adres: 59-220 Legnica ul. Bilsego 7/9

NIP 6912509417 REGON 361306682 KRS 0000553404

Zarząd fundacji:

Prezes fundacji Marzena Zboch

Członek Zarządu Daniel Wójcik