Geriatria

Geriatria jest dziedziną medycyny zajmującą się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem osób starszych ( od 60 roku życia).

W każdej grupie wiekowej schorzenia mają inny charakter. Choroby osób starszych częściej mają charakter przewlekły i postępujący. U jednego pacjenta zwykle współistnieje wiele chorób. Nakładają się one na procesy starzenia i negatywne działanie terapii wielolekowej, co w efekcie prowadzi do ograniczenia codziennych funkcji życiowych.

Lekarz geriatra:

– zna procesy odpowiedzialne za starzenie i odmienny przebieg schorzeń u seniorów

– posiada umiejętności komunikacji ze starszym pacjentem

– przeprowadza całościową ocenę geriatryczną pacjenta w wieku podeszłym

– zna tzw. wielkie zespoły (problemy) geriatryczne m.in.:

  • zaburzenia równowagi i upadki
  • nietrzymanie moczu i/lub stolca
  • zespoły otępienne
  • upośledzenie wzroku i słuchu
  • depresja,

które prowadzą do ograniczenia samodzielności, obniżenia poczucia własnej wartości i konieczności interwencji osób trzecich

– rozpoznaje zespoły jatrogenne (uboczne) w geriatrii

– zna odmienności farmakoterapii geriatrycznej

– edukuje chorego, rodzinę i opiekunów

Lekarz geriatra jest koordynatorem ogółu działań ukierunkowanych na starszego pacjenta. Współpracuje z lekarzami innych specjalności i rehabilitantami , aby zapewnić holistyczną (całościową) opiekę pacjentowi uwzględniając jego indywidualne potrzeby.