Wrocławskie Centrum Alzheimerowskie to miejsce, w którym wyspecjalizowany i doświadczony zespół diagnostyczno – terapeutyczny złożony z lekarzy ( psychiatra, neurolog, geriatra), psychologa, terapeuty- pedagoga i neurologopedy klinicznego i dietetyka klinicznego zapewnia dokładną diagnostykę chorym i zaproponuje odpowiednie leczenie farmakologiczne, psychoterapię, wsparcie psychologiczne, dietę, terapię zaburzeń mowy oraz stymulację funkcji poznawczych.

WCA zostało utworzone celem zapewnienia specjalistycznej i holistycznej opieki dla osób z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami otępiennymi. W ramach WCA funkcjonują poradnie:

 • neurologiczna
 • psychiatryczna
 • dietetyczna
 • neurologopedyczna
 • geriatryczna
 • psychologiczna
 • oraz pracownia terapii funkcji poznawczych

Choroba Alzheimera – co to jest?

Choroba Alzheimera jest przewlekłą, postępującą chorobą zwyrodnieniową ośrodkowego układu nerwowego- najczęstsza przyczyną otępienia ( stanowi około 50% przypadków demencji po 65 r.ż.).Jej obraz kliniczny zależy od zaawansowania choroby ale może także różnić się u poszczególnych osób.Choroba Alzheimera charakteryzuje się długotrwałym okresem bezobjawowym. Nieprawidłowości patologiczne w mózgowiu pojawiają się ok. 10-20 lat przed objawami zaburzeń funkcji poznawczych i znacznym ubytkiem neuronów. Początkowo występują subiektywne zaburzenia pamięci, potem łagodne zaburzenia funkcji poznawczych z następnie rozwija się otępienie.
Największemu zaburzeniu ulega świeża pamięć deklaratywna, umożliwiająca uczenie się nowych faktów, następnie pamięć epizodyczna; pojawiają się trudności w ocenie sytuacji, w planowaniu, zaburzenia orientacji wzrokowo-przestrzennej oraz mowy ( afatyczne), praksji i gnozji. Zaburzenia funkcji poznawczych i wykonawczych stopniowo narastają. W późniejszych etapach wzrasta napięcie mięśni typu pozapiramidowego oraz utrata kontroli nad zwieraczami i mogą pojawić się napady padaczkowe . Chory traci zdolność do wykonywania wszystkich czynności i traci kontakt z otoczeniem.U pacjentów z chorobą Alzheimera a szczególnie często w zaawansowanych fazach rozwoju choroby rozwijają się objawy psychopatologiczne w postaci:

 • objawów psychotycznych ( omamy, urojenia),
 • zaburzeń emocjonalnych ( depresja, mania, dysforia, zaburzenia lękowe),
 • pobudzenia, agresji,
 • nieprawidłowych zachowań ruchowych (np.: wędrowanie),
 • zaburzeń snu,
 • zmian osobowości (apatia, odhamowanie).

Rejestracja:
poniedziałek- piątek  8.00 – 20.00
Wrocław, ul . Powstańców  Śląskich 166

Telefony:
71 337 33 36
509 982 438

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Wrocławskiego Centrum Azheimerowskiego, do zaabonowania naszego newslettera lub też do polubienia naszego profilu na Facebooku. Dzięki temu nie ominą Państwa informacje o naszej ofercie.

Share This