Pani Doktor, skąd pomysł utworzenia we Wrocławiu przychodni ukierunkowanej na leczenie ch. Alzheimera?

Jestem lekarzem neurologiem, od około 10 lat koncentruję się na schorzeniach otępiennych, do których należy ch. Alzheimera. Na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczenia jestem przekonana , że pacjenci z zaburzeniami pamięci powinni być diagnozowani i leczeni w wyspecjalizowanych ośrodkach , tylko one mogą zapewnić odpowiednią pomoc chorym i ich opiekunom.

WCA powstało we Wrocławiu w odpowiedzi na głębokie zapotrzebowanie osób starszych borykających się z problem otępienia.

Co wyróżnia Pani ośrodek na tle innych?

Choroby otępienne są wyzwaniem dla współczesnej medycyny, wymagają współpracy doświadczonych specjalistów z neurologii, psychiatrii, geriatrii, psychologii i logopedii. Chorym zaleca się zajęcia terapeutyczne. Opiekunowie chorych potrzebują informacji na temat opieki, porad dietetyka oraz wsparcia psychologicznego. Wszystko to w jednym miejscu zapewnia WCA.

Jest to też jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie chorzy mogą skorzystać z nowoczesnej metody diagnostycznej- badania biomarkerów ch. Alzheimera. Badanie ich pomaga rozpoznać chorobę Alzheimera w przypadkach wczesnych lub trudnych diagnostycznie.

Kto i kiedy powinien zgłosić się do WCA?

Każdy, kto odczuwa problemy z pamięcią, mową i wykonaniem codziennych czynności a także wymaga diagnostyki i leczenia z powodu choroby z kręgu neuropsychiatrii. Pacjenci mogą zgłaszać się w każdym stadium choroby. Obecnie ośrodek oferuje usługi odpłatnie, skierowanie nie jest potrzebne.

W jaki sposób pomagacie pacjentom?

Wspieramy pacjentów na każdym etapie choroby, pamiętając, że choroba dotyczy całej rodziny.

Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie. W WCA kładziemy nacisk na rzetelną diagnostykę, która jest podstawą właściwego leczenia. 

Dlaczego diagnostyka choroby Alzheimera jest tak skomplikowana?

Choroba ta to główna przyczyna osłabienia pamięci, ale nie jedyna. Istnieją liczne schorzenia neurologiczne, ogólnoustrojowe i psychiatryczne, które zaburzają funkcje mózgowia. Ważne jest aby je odróżniać. Do tego potrzeba współdziałania neurologa, psychiatry, geriatry, psychologa, logopedy a także badań laboratoryjnych i radiologicznych.

W WCA powstaje również ośrodek badań klinicznych. Na czym polegają badania kliniczne i kto może wziąć w nich udział?

Badania kliniczne są prowadzone celem potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa nowego leku. Udział w nich umożliwia dostęp do nowych metod leczniczych, co ma szczególne znaczenie w przypadku choroby nieuleczalnej, jaką jest ch. Alzheimera.

Przeprowadza je się według protokołu, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie instytucje, w tym Centralną Komisję Bioetyczną. W badaniu mogą uczestniczyć osoby, które spełnią kryteria, opisane w protokole i podpiszą świadomie zgodę. W WCA kwalifikujemy pacjentów do badań klinicznych.

Share This